Visualisering av råvaruflöden och hållbarhet för framtida svenskt skogsbruk: Från skog till produkt

Rapporten, som är framtagen inom Mistra Digital Forest, visar hur visualiseringsverktyget BioMapp kan användas för att analysera påverkan på olika aspekter av hållbarhet från tänkbara alternativa användningar av skogsråvara längs hela värdekedjan, från skog till produkt.

BioMapp kan förse beslutsfattare med de underlag de behöver för att fatta faktabaserade beslut, för ökad hållbarhet inom svensk skoglig sektor. Rapporten visar exempel på den typ av resultat som kan genereras med BioMapp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-11-07

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen