Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2014

Uppföljning av VA-kluster Mälardalens verksamhetsinriktning under året har utvärderats med avseende på verksamhetsinriktningen i klustrets Verksamhetsplan 2014.

Sammanfattning

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkra VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Mälardalsklustret samlar regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer för samarbeten rörande avlopps- och slamhantering med fokus på effektivt resursutnyttjande. Klustret har haft en andra projektperiod under 2013 till 2015 och består av tio VA-organisationer, fem lärosäten och två forskningsinstitut. Under åren har SVUs högskolesatsning utvärderats av Hallvard Ödegaard. Sammanfattningsvis har högskoleprogrammen blivit en stor succé och Svensk VA-forskning har ökat betydligt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen