Vattenföringsmätningar i Liukattijoki och Mertaseno. Årsrapport för 2020

På uppdrag av LKAB mäter IVL vattenföring vid fem mätstationer i anslutning till LKAB:s gruvverksamhet i Svappavaara och Mertainen. I Svappavaaraområdet finns sedan 2012 två mätstationer i vattendraget Liukattijoki samt en mätstation vid utloppet från sjön Syväjärvi sedan 2019, och i Mertainenområdet finns sedan 2013 två mätstationer i vattendraget Mertaseno.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen