Vattenföringsmätningar i Liukattijoki och Mertaseno. Årsrapport för 2020

På uppdrag av LKAB mäter IVL vattenföring vid fem mätstationer i anslutning till LKAB:s gruvverksamhet i Svappavaara och Mertainen. I Svappavaaraområdet finns sedan 2012 två mätstationer i vattendraget Liukattijoki samt en mätstation vid utloppet från sjön Syväjärvi sedan 2019, och i Mertainenområdet finns sedan 2013 två mätstationer i vattendraget Mertaseno.

Prenumerera på våra nyhetsbrev