Vår värld 2010. En framtidsstudie av miljösituationen i början av 2000-talet

Denna framtidsstudie av miljösituationen med siktet inställt på början av 2000-talet är producerad till konferensen 'Vår värld 2010', som äger rum den 23 mars 1988 i Stockholm. Konferensen arrangeras av Industriförbundet, Trygg-Hansa och Ångpanneföreningen i samarbete med Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL). Detta är ingen vetenskaplig rapport i strikt mening även om materialet bygger på tillgängliga fakta från publicerade vetenskapliga rapporter och framtidsstudier. Avsikten med scenarierna är främst att ge en bild av hur dagens miljö- och energipolitik kan påverka miljösituationen på 2000-talet samt belysa vilken osäkerhet som finns i bedömningarna. Vi vill också visa hur miljösituationen om 20 till 30 år kan påverkas av olika politiska beslut inom den närmaste tiden, dvs vilken bromssträcka vi har innan vi eventuellt kan vända utvecklingen. Det är svårt att sia - särskilt om framtiden. Devisen gäller i hög grad även för denna beskrivning av den framtida utvecklingen av vår miljö. Man bör ha i åtanke att osäkerheten i bedömningarna kan vara betydande beroende på en rad olika faktorer - bristande forskningsunderlag, osäkerhet om den framtida energianvändningen och den ekonomiska tillväxten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev