Utveckling av metoder för Karakterisering av Lakvatten från Avfallsupplag Slutrapport

Syftet med föreliggande projekt var att utveckla en metod för karakterisering av lakvatten från avfallsupplag. Projektet inleddes med insamling av prov från avfallsupplag och analys av ett stort antal parametrar. Parametrarna inkluderade l) allmän karakteriserande parametrar, ll) metaller och andra grundämnen, lll) metallorganiska föreningar, lV) organiska föreningar och summaparametrar samt V) toxicitet sedan utvärderades resultaten. Utvärderingen inkluderade bedömning av provtagning, provhantering, kemiska analyser och biologiska tester samt parametrarnas miljörelevans och representativitet. Föreliggande rapport beskriver projektets genomförande, resultat och slutsatser. I en parallell rapport har slutsatser och erfarenheter sammanställts till en metodik för karakterisering av lakvatten (Öman et al. 2000).

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen