Utveckling av mätmetoder för vulkrök

Vulkrök från vulkning av gummi är en komplex blanding av olika ämnen. I projektet har en metod utvecklats för att vulka gummi i laboratorieskala och direkt analysera på vulkröken. Metoden bygger på en metod utvecklad vid RAPRA (Rubber and Plastics Research Association), England. Baserat på analys av vulkrökar från olika gummityper, skulle ett eller flera ämnen väljas ut, som vid mätningar i fält skulle kunna reprensntera den totala effekten av den totala vulkrökhalten, dvs skulle fungera som ledparameter

Prenumerera på våra nyhetsbrev