Utveckling av mätmetoder för vulkrök

Vulkrök från vulkning av gummi är en komplex blanding av olika ämnen. I projektet har en metod utvecklats för att vulka gummi i laboratorieskala och direkt analysera på vulkröken. Metoden bygger på en metod utvecklad vid RAPRA (Rubber and Plastics Research Association), England. Baserat på analys av vulkrökar från olika gummityper, skulle ett eller flera ämnen väljas ut, som vid mätningar i fält skulle kunna reprensntera den totala effekten av den totala vulkrökhalten, dvs skulle fungera som ledparameter

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen