Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas Delrapport 6: Livscykelanalys (IVL)

Denna rapport redovisar miljöpåverkan från sju olika tekniksystem för polering och förvätskning av biogas till flytande biogas (LBG) där fyra stycken innehåller askfilter, som är en ny teknik. Miljöpåverkan för alla system är liten och miljöskadekostnaden är endast 0,030 – 0,065 Euro/kg LBG. För växthusgaser är emissionerna cirka 80 procent lägre än för produktion av MK1-diesel.

Sammanfattning

Den här rapporten finns endast på engelska.

Prenumerera på våra nyhetsbrev