Utveckling av en metod för att mäta källstyrka i arbetsmiljön

En ny metod har utvecklats för att mäta emissionshastigheter från punkt- och ytkällor. Metoden baseras på skapandet av en kontinuerlig dubbelkälla med spårgas. Emissonshastigheten är beräknad från spårgasens emissionshastighet och korrelationen av förorenings- och spårgaskoncentrationerna på olika punkter, nära till källan. Laboratorietester visade mycket god korrelation mellan verklig och uppmätt emissionshastighet. Två fälttester gjordes. Dessa tester visade uppmuntrande bra resultat.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen