Utsläpp till luft och deposition av alkaliska ämnen i Sverige 1950-1980.

Utsläppen till luft av alkaliskt stoft har uppskattats för industriella processer och energiproduktion i Sverige. Uppskattningar har gjorts för perioden 1950-1980, och visar på en minskning med en faktor 10 under denna period. Liknande tendenser kan ses i flera andra Västeuropeiska länder. De diffusa utsläppen av alkaliskt stoft har inte kunnat kvantifieras. Depositionsdata antyder vidare att våtdepositionen av kalcium ha minskat -enligt en grov överslagsberäkning - med en fjärdedel, motsvarande ca 100.000 ton/år. Förutom att utsläppen från punktkällor minskat betydligt (med ca 40.000 ton/år) har även depositonsbidraget genom långdistanstransporterat kalcium minskat (sannolikt med 30.000 ton/år). Även när punktkälleutsläppen i Sverige var som störst - under 1950-talet -hade de dock ingen avgörande betydelse för att neutralisera surt nedfall.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen