Upptagning och effekter av metaller hos fåglar och däggdjur i tungmetallsgradienter

Förhöjda metallhalter i inre organ hos smågnagare, samt dessutom effekter på fortplantningen hos svartvit flugsnappare och pärluggla rapporteras från undersökningar i tungmetallförorenade områden omkring Rönnskärsverken. Efter hittillsvarande undersökningar framstår svartvita flugsnapparen som utmärkt, praktiskt användbar, indikatorart på tungmetallutsläpp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen