Upptagning och effekter av metaller hos fåglar och däggdjur i tungmetallsgradienter

Förhöjda metallhalter i inre organ hos smågnagare, samt dessutom effekter på fortplantningen hos svartvit flugsnappare och pärluggla rapporteras från undersökningar i tungmetallförorenade områden omkring Rönnskärsverken. Efter hittillsvarande undersökningar framstår svartvita flugsnapparen som utmärkt, praktiskt användbar, indikatorart på tungmetallutsläpp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev