Uppmätta halter av klorfluorkolväten (freoner) inom olika branscher.

Arbetstagares exponering för klorfluorkolväten (freoner) har undersökts inom ett stort antal branscher. Mätresultaten tyder på att arbetarskyddsstyrelsen förslag till nivågränsvärde ej kommer att överskridas inom någon bransch. Däremot är sannolikheten att överskrida det föreslagna korttidsvärdet stor. Detta gäller speciellt vid service på olika typer av kyl-, frys-, värme-, och luftkonditioneringsanläggningar. Totalt redovisas resultat från ett 50- tal mätningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen