Upplevd oenighet bland forskare som skäl att slippa personligt miljöansvar

En miljöpsykologisk studie, som behandlar frågan om varför det finns ett gap mellan intention och handling när det gäller människors beteende vid miljömässiga val och om kommunikationens betydelse. Frågan i denna studie är hur motstridig information från forskarsamhället uppfattas och påverkar människors inställning till att handla mer miljöanpassat.

Prenumerera på våra nyhetsbrev