Upplevd oenighet bland forskare som skäl att slippa personligt miljöansvar

En miljöpsykologisk studie, som behandlar frågan om varför det finns ett gap mellan intention och handling när det gäller människors beteende vid miljömässiga val och om kommunikationens betydelse. Frågan i denna studie är hur motstridig information från forskarsamhället uppfattas och påverkar människors inställning till att handla mer miljöanpassat.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen