Uppkoncentrering av oljeemulsioner med ultrafiltrering.

Stftet med projektet var att sammanställa erfarenheter från ultrafiltrering av oljeemulsioner. Informationen har erhållits genom kontakt med industrier och leverantörer i Sverige samt genom litteraturstudier. Ultrafiltreringens fördelar är att tekniken är enkel och effektiv. Driftskostnaderna är låga.

Prenumerera på våra nyhetsbrev