Undersökning av sjöar i Hedemoratrakten

Ett flertal sjöar i närheten av Hedemora har undersökts. Undersökningarna hade två syften, dels att finna lämpliga typobjekt för senare restaureringsåtgärder och dels erhålla undersökningsmaterial för jämförelser med de undersökningar som utfördes i dessa sjöar på tjugo-, trettio- och fyrtiotalet

Prenumerera på våra nyhetsbrev