Undersökning av sjöar i Hedemoratrakten

Ett flertal sjöar i närheten av Hedemora har undersökts. Undersökningarna hade två syften, dels att finna lämpliga typobjekt för senare restaureringsåtgärder och dels erhålla undersökningsmaterial för jämförelser med de undersökningar som utfördes i dessa sjöar på tjugo-, trettio- och fyrtiotalet

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen