Undersökning av permeat från ultrafiltrering av oljeemulsioner inom järn- och stålindustrin.

Oljeemulsioner som behandlas med ultrafiltrering har undersökts vid tre järnverk. Permeatens egenskaper ur miljösynpunkt och behandlingsbarhet har kontrollerats. Membranen utgjordes av rörmembran och hålfibermembran. Analysresultaten visar att permeaten kan innehålla för höga halter av bl a BOD, COD, TOC, järn, nickel, fenol, fosfor och kväve för att helt invändningsfritt kunna släppas direkt till recipient. Analys av totalt organiskt kol (TOC) före och efter ett nedbrytningstest under 30 dagar visar att alla permeaten är lättnedbrytbara. Detta bekräftas av bakterietoxicitetstest. Permeaten kan därför ledas till kommunalt reningsverk.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen