Tungmetallnedfall i Hagforsområdet.

Målsättnigen har varit att med hjälp av väggmossa kartera tungmetallsbelastningen på landmiljön runt Hagfors specialstålverk. Kadmium, koppar, mangan, molybden, vanadin, zink, kobolt, krom, nickel och järn har studerats. Förhöjda halter av främst järn, nickel och krom har påvisats. En tydlig gradient kan identifierats i nordostlig riktning från Hagfors för alla metaller utom mangan och kadmium. Halterna i mossan är inte alarmerande höga jämfört med bakgrundshalterna i området.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen