Tungmetallflöden i ett kontaminerat avrinningsområde nära Rönnskärsverken

Tungmetallnedfall och transport i marken av metaller till ytvatten studeras i ett 240 ha stort avrinningsområde 17 km SSV Rönnskärsverken. Resultatet från det hydrologiska året 1986/1987 visade att rörligheten av tungmetaller minskade i ordningen As >Zn >Cd >Cu >Pb. Markkemiska undersökningar visade att förhöjningen av tungmetaller var koncentrerad till humusskiktet. Viktiga processer för tillförsel av tungmetaller till ytvatten var grundvattenrörelser högt upp i markprofilen samt atmosfärisk deposition på mättade utströmningsområden. Det nuvarande bidraget från Rönnskärsverket till uppmätta halter i ytvatten beräknades till 23% för Cu, 13% för Cd, 50% för Pb samt 4% för Zn.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen