TraceMet – ett system för spårbarhet av hållbara metaller och mineral

Behovet av metaller och mineral växer med ny teknik och med övergången till nya energiformer. Samtidigt vill allt fler veta varifrån metallen kommer. Gruvnäringens negativa påverkan på både miljön och lokalsamhället oroar många.
Projektet TraceMet har tagit fram ett pilotsystem som gör det möjligt att certifiera metallens miljöprestanda, det vill säga dess klimatavtryck och hur mycket återvunnet material den innehåller.

Prenumerera på våra nyhetsbrev