Tobos 85 projekt A4:01 'oljors förändringsprocesser'.

Tre oljor, eldningsolja 1, en lätt råolja samt eldningsolja 5, har studerats på laboratoriet och i fält med avseende på framförallt sina fysikalisk-kemiska egenskaper. Experimenten på laboratoriet utfördes i modellsystemsimulerade olja som flyter på havsytan. Förändringen i de tre oljornas egenskaper följdes som funktion av tiden vid tre temperaturer, 12,6 och 0 C, för att klargöra årstidens betydelse för förändringsprocesserna. Fältförsöken utfördes på två havsstränder av olika typ för att undersöka hur strandens läge påverkar oljornas egenskaper. Samtidigt studerades hur oljors vädringsgrad påverkar bl a penetrationen i strandsedimentet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen