Tobos 85 projekt A4:01 'oljors förändringsprocesser'.

Tre oljor, eldningsolja 1, en lätt råolja samt eldningsolja 5, har studerats på laboratoriet och i fält med avseende på framförallt sina fysikalisk-kemiska egenskaper. Experimenten på laboratoriet utfördes i modellsystemsimulerade olja som flyter på havsytan. Förändringen i de tre oljornas egenskaper följdes som funktion av tiden vid tre temperaturer, 12,6 och 0 C, för att klargöra årstidens betydelse för förändringsprocesserna. Fältförsöken utfördes på två havsstränder av olika typ för att undersöka hur strandens läge påverkar oljornas egenskaper. Samtidigt studerades hur oljors vädringsgrad påverkar bl a penetrationen i strandsedimentet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev