Tillsatskemikalier inom pappers- och cellulosaindustrin. Inventering av förekommande kemikalier samt deras miljöeffekter. Statusrapport per mars 1975.

Prenumerera på våra nyhetsbrev