Tillgång på skogsråvara för framtidens efterfrågan – scenarioberäkningar

Rapporten visar hur scenarioberäkningar för skogsråvarans vidareförädling kan visualiseras med verktyget BioMapp. Studien omfattar beräkningar från den första delen i de skogliga värdekedjorna, med syfte att visa på alternativa utfall i råvarutillgången till efterföljande industri.

Prenumerera på våra nyhetsbrev