Tillgång på skogsråvara för framtidens efterfrågan – scenarioberäkningar

Rapporten visar hur scenarioberäkningar för skogsråvarans vidareförädling kan visualiseras med verktyget BioMapp. Studien omfattar beräkningar från den första delen i de skogliga värdekedjorna, med syfte att visa på alternativa utfall i råvarutillgången till efterföljande industri.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen