Testmetoder för framtagning av dataunderlag för miljöfarlighetsbedöming av kemiska ämnen

Miljöfarlighetskriterier enligt Nordisk modell och EG beskrivs kort. Enkla förklaringar av begrepp inom biokemisk nedbrytbarhet, akvatisk toxicitet och bioackumulering ges. Metoder och svårigheter vid framtagning av ovannämnda data kommenteras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev