Test av fotokemisk omvandling i akvatisk miljö. Metodbeskrivning och tillämpning på en serie klorerade fenoliska föreningar och några av skogsindustrins tillsatskemikalier.

En metod har utvecklats för test av fotokemisk omvandling av ämnen i vattenmiljö. Xenotest 1200 har försetts med en speciell kyvetthållare som möjliggör test av ca 40 exponeringar samtidigt. Sex klorerade fenoliska ämnen och tre tillsatskemikalier inom olika industriprocesser har undersökts. Ur fotolysdata beräknades kvantutbyten för omvandling och halveringstider vid exponering i solljus vid Stockholms breddgrad.

Prenumerera på våra nyhetsbrev