Tankar kring begreppet - Sustainable Development

Begreppet 'sustainable development' har fått omfattande politisk acceptans men är inte ett operationellt koncept eftersom det är odefinierat och opreciserat. I artikeln diskuteras frågan om tidshorisont, huruvida begreppet bör avse teknologier eller projekt och hur en analys av 'sustainability' kan gå till.

Prenumerera på våra nyhetsbrev