Svenska erfarenheter av miljöindikatorer och miljönyckeltal

Intresset för att utveckla indikatorer och nyckeltal som belyser miljöfrågor ökar på flera håll i samhället. Syftet kan vara att kvantifiera och bedöma påverkan på miljön, miljötillståndet, åtgärder för att förbättra miljön eller de behov i samhället som orsakar miljöpåverkan. Miljöinformationsutredningen, SOU 1997:4, gör följande tolkning av begreppen miljöindikator och miljönyckeltal: 'I utredningen avses med miljöindikator en egenskap eller ett fenomen i miljön eller i företagets miljöarbete som är observerbart och möjligt att klassificera antingen kvantitativt eller kvalitativt utan att man därmed avger ett omdöme.' 'Miljönyckeltal uttrycker ofta relationer mellan två storheter och kan avse t ex använd mängd energi, råvara eller mängd utsläpp till luft i förhållande till produktionsvolym, antal anställda eller någon annan enhet som bedöms som informativ eller relevant.' Miljöindikatorer och miljönyckeltal används för att beskriva miljöfrågor för olika system.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen