Svensk frivillig överenskommelse för minskat matsvinn och förluster i livsmedelsbranschen

1.3 miljoner ton matavfall uppstod i Sverige år 2018. Det här är ett slöseri av resurser som dessutom ger utsläpp av växthusgaser. Aktörerna i livsmedelkedjan ser att genom samarbete kan man minska matavfall och livsmedelsförluster. Projektet har tagit fram ett förslag till en svensk modell av en frivillig överenskommelse för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Som en direktföljd av projektet lanserades den 12 mars 2020 en svensk nationell överenskommelse med aktörer från stora delar av livsmedelskedjan; www.ivl.se/sams.

Sammanfattning

Tanken med detta projekt var att skapa en bas för en frivillig överenskommelse för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan. Agenda 2030 och målet 12.3 om halvering av matavfallet är en del av målbilden. Arbetet pågick under 2019 med ambitionen att arbetet sedan ska fortsätta med en faktisk etablering av en svensk frivillig överenskommelse under 2020.

Överenskommelsen består av tre olika delar:

1. Mål: Som mål har överenskommelsen antagit Agenda 2030:s mål 12.3. Om förslaget till svenskt miljömål beslutas under 2020 så kommer det utgöra ett viktigt delmål även för överenskommelsen.
2. Datarapportering: kommer att ske från partnerna till överenskommelsen.
3. Arbetsgrupper: kommer att startas med syftet att hitta möjligheter till att minska matsvinnet och förlusterna längs livsmedelskedjan.

Den svenska överenskommelsen (Samarbete för minskat matsvinn) lanserades 12 mars 2020. De företag och organisationer som är med i överenskommelsen från start är: Arla, Compass Group AB, Coor, Fazer, Linas matkasse, Livsmedelsindustrierna, LRF, Martin & Servera, Menigo, Norrmejerier, Orkla Foods Sverige, Potatisodlarna, Sodexo, Svenska Köttföretagen och Visita.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-11-11

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen