Sulfidmalmsgruvornas yttre miljö, effekter på fiskar och andra högre vattenorganismer av metallutsläpp.

Tillgängligt material, angående observerade effekter på fiskar och ryggradslösa djur av metallutsläpp, som är aktuella vid svenska sulfidmalmsgruvor, har studerats. Delar av materialet har sammanställts och kunskapsluckor identifierats. Tyngdpunkten har lagts vid att beskriva och resonera kring vilka faktorer av fysikalisk, kemisk och biologisk natur, som påverkar metallernas giftighet och tillgänglighet för vattenorganismerna, såväl direkt som indirekt. Även interaktioner mellan metaller har berörts. De svårigheter, som är förknippade med att göra en rättvis värdering av förhållandena utanför sulfidmalmsgruvorna, omtalas. Ett försök till värdering görs slutligen av vilka faktorer som primärt bör uppmärksammas i de berörda områdena, nu och i framtiden för att motverka negativa effekter av den ofta rikliga metallförekomsten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen