Substitutionsarbete vid svenska företag

Syftet med denna studie var att undersöka hur företag arbetar med substitution och vilka effekterna blir av deras arbete. Vi undersökte också skillnader mellan substitutionsarbeten hos företag i olika branscher och av olika storlek. Vår undersökning omfattade olika typer av substitution: endast kemikaliebyte, kemikaliebyte med processförändring samt borttagande av kemikalie i samband med processförändring. Bland de slutsatserna vi kom fram till har vi följande: * Det finns flera drivande krafter bakom substitution. De viktigaste är myndighetskrav, krav för att få miljömärkning och ett eget miljöengagemang. ** Leverantörer/försäljare spelar en mycket stor roll i substitutionsarbetet vid mindre företag och bland företag som saknar kemikompetens. Det är leverantörer/försäljare som granskar och bedömer den nya kemikalien. * Stora företag har mycket mer resurser till förfogande för att genomföra substitution. På de stora företagen gör de egna experterna noggranna granskningar av kemikalierna. * Enligt samtliga företag har substitution inte bara lett till bättre yttre miljö utan också till bättre arbetsmiljö. * Inget av de undersökta företagen hade gjort en utvärdering av kemikaliebytet. Samtliga företag är ändå nöjda med resultatet av bytet. I rapporten finns fler slutsatser än de ovan nämnda.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen