Styrning av bränslekväve som NOx-emissionsbegränsande åtgärd

Rapporten behandlar frågan om bränslekvävets roll för NOx-bildningen vid kol- och oljeeldning i stationära förbränningsanläggningar. Sambandet mellan oljekväve och NOx-utsläpp är relativt tydligt. När det gäller kol är förhållandena mer komplicerade, men i allmänhet ger kol med hög kvävehalt mer kväveoxider än ett kol med låg halt. Kolpulvereldning ger upphov till betydligt större NOx-emissioner än både virvelbädds- och rosteldning av kol samt oljeförbränning. Vid oljeeldning härrör cirka 50% av NOx-emissionen från bränslekväve, bidraget vid koleldning är cirka 80%.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen