Styrmedelseffekter på utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser - Nulägesanalys av åtta förbränningsanläggningar

Styrmedel för utsläpp av luftföroreningar respektive växthusgaser kan ha en samverkande eller motverkande effekt. IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt hur utsläpp av kväveoxider och partiklar från en förbränningsanläggning påverkas av klimatstyrmedel och hur utsläpp av växthusgaser påverkas av luftstyrmedel

Prenumerera på våra nyhetsbrev