Studier av mutationsfrekvens hos Tradescantia, tremastarblomma, exponerad för omgivningsluft kring Volvos billackeringsverkstad på Hisingen, Göteborg

Under växtsäsongen 1987utfördes en studie av mutagena effekter på ett växttesttsystem, Tradescantia klon 4430-ståndarhårstest. Testet utfördes under fyra femdagars avräkningsperioder; 31-/9 - 4/9, 14-18/9, 5-9/10 och 19-23/19 1987. Signifikant förhöjd mutationsfrekvens erhölls under sista avräkningsperiod för en lokal jämfört med kontrollen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev