Studier av lokal bildning av fotokemiska oxidanter kring Göteborg sommaren 1979.

Den lokala bildningen av fotokemiska oxidanter har studerats genom ozonmätningar kring Göteborg. Mätningarna utfördes sommaren 1979 med tre stationer placerade i huvudriktningen, en station i Göteborg och en station i ett av lokala utsläpp normalt opåverkat område 40 km söder om Göteborg. På grund av mättekniska svårigheter och ogynnsam meteorologi erhölls mätresultat från mycket få tillfällen med ur ozonbildningssynpunkt gynnsam meteorologi. Två dagar, 6 och 7 juni, uppmättes dock ozonhalter i lä av Göteborg, vilka tydde på en lokal bildning. Det lokala 'ozonöverskottet' uppgick dessa båda dagar till cirka 30 ppb.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen