Storskalig spridning av organiskt bunden klor. AOX. Halvårsrapport. Oktober 1987 - mars 1988.

Genom samarbete med SNV's PMK-provtagare har vattenprov för AOX-analys tagits 6-12 gånger/år vid 47 provpunkter, från Torne älv i norr till Örekilsälven på Sveriges norra västkust. Provtagningarna började i oktober 1987 och skall avslutas i september 1988. AOX-halterna i de vattendrag som mynnar i Bottenviken och Bottenhavet är låga, omkring 20 ug/l. Halterna i vattendragen som mynnar i Egentliga Östersjön är betydligt högre, mellan 40 och 70 ug/l. De högsta halterna finner man i Nissan (93 ug/l) och i Örekilsälven (90 ug/l), vilka mynnar i Kattegatt och Skagerack. Trots att AOX-halterna i de norrländska älvarna är låga så transporteras relativt stora mängder AOX. Ca 50% av all AOX-transport ut till Sveriges omgivande kusthav, sker med de älvar som mynnar i Bottenviken och Bottenhavet. Årligen transporteras ca 3.700 ton AOX till våra omgivande kusthav. Denna mängd är preliminärt beräknad och baserad på vattenflöden för perioden 1931-1960. Höga AOX-halter förekommer även i vissa vattendragssystem helt utan skogsindustriella anläggningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev