Stoftemissioner från sligtorkar.

Urlakningen av Cd, Cu, Pb och Zn i stoft emitterat från sligtorkar har undersökts. Lakningen beroende av olika parametrar har studerats främst genom försök 'in natura' men även genom laboratorieexperiment.

Prenumerera på våra nyhetsbrev