Stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården - Förebyggande insatser för skador och smitta pga. vassa instrument

Stick- och skärskador är   vanliga inom hälso- och sjukvården, både i Sverige, och i övriga EU-länder och globalt. Det långsiktiga målet   med detta projekt är att minska förekomsten av stick- och skärskador inom   vården. För att minska dessa skador, behövs Kunskap om orsaker till stick- och skärskador. En strategi som hanterar eller motverkar dessa   orsaker. 81 telefonintervjuer har genomförts   med anställda inom vården som drabbats av stick- eller skärskada. Dessutom   har goda exempel på åtgärder studerats vid besök på utvalda arbetsplatser.   Resultatet har legat till grund för diskussioner vid fyra workshopar. En   strategi har utvecklats med en kombination av insatser som kan minska stick-   och skärskadorna i vården. Strategin innefattar följande delar: Implementering av lagkrav och regler/föreskrifter. Eliminera riskerna genom att använda säkerhetsprodukter och se   över om vassa instrument och verktyg kan bytas ut eller sorteras bort. Implementering   av och ökad tydlighet om vad som är ett sticksäkert arbetssätt på   arbetsplatsen och anpassat till verksamheten . För att implementera dessa åtgärder behövs ett organisatoriskt stöd. På ledningsnivå   inom landsting/kommun På arbetsplatsnivå behövs ett stöd för chefernas arbete inom sina respektive ansvarsområden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen