Stabilitet i ekosystem.

Vid föreliggande genomgång av litteraturen inom området stabilitet-diversitet i ekosystem har några utvecklingstendenser inom forskningsområdet framträtt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev