Spärrfilters funktion och tillgänglighet

IVL har i det här projektet i första hand försökt belysa möjligheterna till en mer ändamålsenlig miljökontroll genom att kartlägga ett antal frågor angående spärrfiltrets funktion och tillgänglighet. Inga egna mätningar har gjorts, istället har tillgängliga data, som Boliden och SSAB ställt till förfogande bearbetats. I USA och Australien har flera studier av spärrfilter gjorts. Det relativt vanliga antagandet är att ett korrekt dimensionerat och väl skött spärrfilter skall ge resthalter under 5-10 mg stoft/m3h. Det resultat som erhållits visar att variationerna är så stora att det inte är möjligt att utifrån sådana mätningar beräkna utsläppsmängder, ej heller tolka det som ett kvitto på anläggningens normala funktion.

Prenumerera på våra nyhetsbrev