Skador och deras förebyggande i svenska fjärrvärmenät - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

Skador på ledningar i distributionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla ger upphov till stora kostnader för energiföretag. Att kunna förebygga skador, rörbrott och läckor i distributionsnäten bör alltså vara i energiföretags intresse. Förutom att förebygga skador, behöver även skadorna snabbt och effektivt kunna upptäckas då de uppstår. I denna rapport undersöks hur fjärrvärmeföretag och fastighetsbolag arbetar för att förebygga och upptäcka skador i distributionsnät för fjärrvärme samt att belysa värdet av detta arbete.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen