Skador och deras förebyggande i svenska fjärrvärmenät - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

Skador på ledningar i distributionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla ger upphov till stora kostnader för energiföretag. Att kunna förebygga skador, rörbrott och läckor i distributionsnäten bör alltså vara i energiföretags intresse. Förutom att förebygga skador, behöver även skadorna snabbt och effektivt kunna upptäckas då de uppstår. I denna rapport undersöks hur fjärrvärmeföretag och fastighetsbolag arbetar för att förebygga och upptäcka skador i distributionsnät för fjärrvärme samt att belysa värdet av detta arbete.

Prenumerera på våra nyhetsbrev