Sjöar som värmekälla för bostadsuppvärmning. En överblick över kostnader i jämförelse med olika system och ekologiska konsekvenser.

Låggradig värmeenergi finns det i överflöd i naturen i form av sjövatten, grundvatten och ytjordvärme. Denna energi går att utnyttja genom användandet av värmepump. Arbetet syftar till att ekonomiskt jämföra olika systemlösningar för utnyttjande av låggradig värme med speciell tonvikt på sjöar som värmekälla. De ekonomiska jämförelserna visar att ett system för uttag av värme ur den fria vattenmassan har lägst energikostnad. I vissa fall kan grundvatten som värmekälla vara jämförbar. Lagring av varmvatten är inte lönsam. De ekologiska förändringarna i en sjö blir relativt små. Dock kan man räkna med en viss nedgång i biologisk produktivitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev