Simulering av energibesparingspotential genom renovering med Grundels fönstersystem

Denna rapport avhandlar energieffektiviseringspotentialen för ett bostadshus av Miljonprogramsstandard genom fönsterrenovering enligt företaget Grundels metod. Potentialen har uppskattats med avseende på en förbättring av klimatskalets isolerförmåga genom energisimuleringar av ett referenshus utförda i IDA ICE. Fönsterrenovering enligt Grundels metod uppskattades resultera i en minskning av byggnadens energibehov med ungefär 14 % för det aktuella referenshuset. Renoveringen uppskattades också leda till en minskning av byggnadens U-medelvärde, de genomsnittliga energiförlusterna genom ledning fördelade på byggnadens omslutande area, med ungefär 20 %.

Prenumerera på våra nyhetsbrev