Sharify - Tillgängliggöra, förenkla och skala upp delning

Delningsekonomi har potential att bidra till både minskade klimatutsläpp och samhällsvinster. I Sharify har vi kartlagt plattformar för att bygga delningsinitiativ, intervjuat delningsaktörer och experter på exponentiella teknologier som AI, Blockchain och Internet of things och sedan prövat och utvecklat idéer kring former av stöd tillsammans med användare. De digitala plattformarna utvecklas i hög takt. Tekniken behöver bli skalbar så att den fortsätter att driva affären och inte låser in utvecklingen i statiska system. Ännu saknas teknikstöd för kontrakt, försäkringar och logistik anpassade för delning och det finns ett glapp mellan teknikutvecklingen och befintliga lagar. Det som behövs visade sig i första hand vara rådgivning kring tekniska val, organisationsform och hållbara affärsmodeller för delning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen