Sedimentundersökning i Hjälmaren

I denna rapport redovisas kompletterande mätningar av fosforhalten i Hjälmarens vatten under maj-juli 2015, som genomförts i Hjälmarens vattenvårdsförbunds regi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev