Screening av triclosan och vissa bromerade fenoliska ämnen i Sverige

Förekomsten av triclosan, tetrabrombisfenol A (TBBPA), och tre bromfenoler har studerats i den svenska miljön och i livsmedel. Dessutom beskrivs hur triclosan och TBBPA används i samhället. Triclosan och TBBPA används på helt olika sätt och har därmed olika tendens till spridning, vilket delvis återspeglas i de halter vi uppmätt i miljön. Båda ämnena har en allmän spridning i miljön och återfinns såväl i avlägsna bakgrundsmiljöer som i tätorter. Ämnena har återfunnits i luft, deposition, vatten, sediment, mark, biota, slam samt i ett antal livsmedel.

Prenumerera på våra nyhetsbrev