Sanering av en skogsindustriell recipient - Örserumsviken, Westerviks pappersbruk

Örserumsviken, recipient till Westerviks Pappersbruk, har restaurerats med hjälp av en nyutvecklad metod för upptagning och behandling av kvicksilverkontaminerade fibersediment. Möjligheterna att återanvända fibern har också studerats. I rapporten sammanfattas bakgrund, förundersökningar, genomförande, miljökontroll, kostnader m.m.

Prenumerera på våra nyhetsbrev