Samverkansformer mellan nationella och lokala myndigheter för att underlätta målstyrd vägplanering

I denna rapport studeras tänkbara samverkansformer, mellan Trafikverket och kommuner, som kan skapa en förbättrad samsyn kring mål och åtgärder. Detta är en delrapport inom projektet ”Gemensamma mål för stadens trafik”. Här ges en beskrivning av olika samverkansmodeller för väg- och samhällsplanering som används eller har testats i Sverige. Den beskriver också norska byvekstavtal, en motsvarighet till svenska stadsmiljöavtal.

Prenumerera på våra nyhetsbrev