Samordnad recipientkontroll 1987-1988. Beskrivning av de enskilda kontrollernas innehåll och uppläggning samt kortfattad jämförelse med 1976-1977.

Syftet med rapporten är att dels göra en uppföljning av den sammanställning (SMV PM 868) som Sven-Olof Ryding gjorde för situationen 1976-1977, dels jämföra nu löpande recipientkontroller med de 'Allmänna råd för recipientkontroll i vatten' som SNV publicerade 1986 (Allmänna råd 86:3 samt Rapport 3108 och 3109). Rapporten behandlar endast sötvatten. I rapporten beskrivs 62 kontrollprogram, från Umeälven i norr till Göta älv på västkusten. Varje enskilt program beskrivs innehållsmässigt avseende grund- och påbyggnadsprogram. Programmen har tillhandahållits av länsstyrelser, vatten(vårds)förbund, vattenkommittéer etc, och skall redovisa situationen i Sverige 1987-1988. Samordnade recipientkontroller finns nu för större delen av Sverige, söder om Umeälven. Norr om Umeälven finns ingen samordnad recipientkontroll. Under senare år har, vid enstaka fall, enskilda större jordbruksfastigheter också inkluderats i kontrollerna. För de flesta vattendragssystemen är emellertid inte jordbrukets representanter med och betalar kontrollen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev