Sammanställningar av resultat från mätningar av luftdata vid svenska EMEP-stationer 1979-1985.

Mätningar har gjorts inom EMEP-nätet av föroreningshalter (SO2,NO2, sot och partikelbundet svavel) i bakgrundsluft och av nederbördens sammansättning (SO4,2- NO3,- Cl,- NH4,+ H,+) vid fem stationer i Sverige.

Prenumerera på våra nyhetsbrev