Resursindex för energi

Effektivare energianvändning är idag ett viktigt politiskt mål. Till 2050 ska energianvändningen minske med minst 50 procent och nyproducerade byggnader ska inom 10 år vara utformade som "nästan nollenergihus". Men vad är egentligen energieffektivt= Är det enbart de köpta kilowattimmarna hos kunden som ska räknas eller ska hänsyn tas även tas till energiåtgången fram till kunden, från "vaga till grav", fossil energi eller förnybar, energipriset, klimatpåverkan etc?

Prenumerera på våra nyhetsbrev